&

Từ điển mở Wiktionary

Đa ngữ[sửa]& U+0026, &
AMPERSAND
%
[U+0025]
Basic Latin '
[U+0027]

Từ nguyên[sửa]

Một dạng của chữ Latin et (“và”). Người La Mã đã sử dụng những biểu tượng như vậy (chữ ghép) từ ít nhất là thế kỷ đầu tiên sau Công Nguyên, nhưng ký tự này có thể không có được hình thức hiện tại cho đến khi thư pháp ra đời vào thời Trung Cổ. So sánh với , chúng cùng nghĩa và có nguồn gốc tương tự.

Ký tự[sửa]

  1. (Lập trình) Được sử dụng trong một số ngôn ngữ lập trình cho các mục đích khác nhau.
  2. (Internet) Trong một URL, phân tách từng cặp giá trị trường của một chuỗi truy vấn.
    https://vi.wiktionary.org/w/index.php?title=%26&action=view

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]