Bước tới nội dung



Từ điển mở Wiktionary
Chú ý: Đây là một ký tự điều khiển C1 trong Unicode. Do hạn chế kỹ thuật, ký tự này sẽ chỉ hiển thị nếu được sao chép trực tiếp từ bàn phím; nếu không, nó sẽ hiển thị trong trang dưới dạng mã HTML.

Đa ngữ

[sửa]
 U+009D, 
<control-009D>
(Abbreviation: OSC)
[unassigned: U+007F–U+009C][unassigned: U+009E–U+009F]
~
[U+007E]
Latin-1 Supplement  
[U+00A0]

Ký tự

[sửa]



  1. Là ký tự tiếp theo một chuỗi các ký tự có thể in được (0x20 đến 0x7E) và các ký tự định dạng (0x08 đến 0x0D), kết thúc bằng ST (0x9C).

Ghi chú sử dụng

[sửa]

Mã điều khiển này, cùng với PM và APC, được tạo ra để sử dụng cho tín hiệu băng tần của giao thức, nhưng hiếm khi được sử dụng cho mục đích đó.