Thống kê

Jump to navigation Jump to search
Thống kê trang
Số [[Wiktionary:Sơ đồ mục từ|mục từ]]<br /> <small>(240.956 kể các từ cùng chữ tập hợp trong một mục từ đa ngữ)</small>
((240.956 kể các từ cùng chữ tập hợp trong một mục từ đa ngữ))
232.791
Số trang
(Tất cả các trang tại wiki, bao gồm trang thảo luận, trang đổi hướng, v.v.)
245.924
Tập tin hình ảnh và phương tiện đã tải lên<br /> <small>Không kể hàng triệu tập tin có sẵn ở [[Commons:Trang Chính|Wikimedia Commons]]</small>5
Thống kê sửa đổi
Số sửa đổi trang từ khi Wiktionary tiếng Việt mở cửa1.994.898
Số sửa đổi trung bình trên một trang8,11
Thống kê thành viên
Số thành viên có tài khoản (danh sách thành viên)32.516
Số thành viên tích cực (danh sách thành viên)
(Những thành viên đã hoạt động trong 30 ngày qua)
34
Bot (danh sách thành viên)29
Bảo quản viên (danh sách thành viên)5
Hành chính viên (danh sách thành viên)1
Tiếp viên (danh sách thành viên)0
Người mở tài khoản (danh sách thành viên)0
Người nhập trang (danh sách thành viên)0
Người nhập trang giữa wiki (danh sách thành viên)0
Người được miễn cấm IP (danh sách thành viên)0
Giám sát viên (danh sách thành viên)0
Người lùi sửa (danh sách thành viên)0
Kiểm định viên (danh sách thành viên)0
Thành viên được xác nhận (danh sách thành viên)0
Thống kê khác
Words in all content pages10.412.999
Số tin nhắn cho nhiều người trong hàng đợi0

Có 95% trong tổng số trang là mục từ. Bảo quản viên có tỷ lệ 0,015% các thành viên, và trong đó, 20% là hành chính viên. Trung bình, có 7,563 trang (hay 7,159 mục từ) và 61 sửa đổi ứng với mỗi thành viên đăng ký.

Xem thêm

Thống kê được cập nhật bằng tay (tiếng Việt):

Liên kết ngoài