Bước tới nội dung

Wiktionary:Thống kê

Từ điển mở Wiktionary

Trang này cung cấp chi tiết về thống kê của Wiktionary tiếng Việt.

Tiến triển[sửa]

268 000 269 000 270 000
 Hiện tại 269.322 

Wiktionary tiếng Việt hiện có 899 ngôn ngữ với 269.322 mục từ (kể cả các từ cùng chữ được tập hợp trong một mục từ đa ngữ).

Bảng thống kê số mục từ theo thể loại ngôn ngữ[sửa]

Phiên bản ngôn ngữ theo tổng số mục từ[sửa]

Xem thống kê hiện thời tại m:Wiktionary#List of Wiktionaries.

Thống kê trước đây[sửa]

Khác[sửa]

Xem thêm[sửa]