забывать

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Nga[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Động từ[sửa]

забывать Thể chưa hoàn thành

 1. (В, о П) quên
 2. (упускать из виду) lãng quên, bỏ quên, quên mất.
  забывать дорогу — quên lối đi
  забывать о д</u>олге — quên bổn phận
  забыть печаль — khuây buồn
  забыть обиду — bỏ qua (tha thứ) điều xúc phạm
  забывать приготовить уроки — quên [không] làm bài học
  совершенно забывать — quên bẵng, quên khuấy, quên lửng
 3. (В) (оставлять где-л. ) quên, để quên, bỏ quên.
  я забыл у вас книгу — tôi [bỏ] quên quyển sách ở nhà anh
  об этом и думать забудь! — chớ hy vọng đến điều ấy nữa!, đừng mơ tưởng đến việc này nữa!
  забудь туда дорогу! — đừng đến đấy nữa!
  себя не забыть — không quên tư lợi của mình

Tham khảo[sửa]