кроме

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Nga[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Giới từ[sửa]

кроме

 1. (исключая) trừ, trừ. . . ra.
  в любой день кроме воскресенья — ngày nào cũng được, trừ ngày chủ nhật
  никто этого не может точно сказать кроме него — không ai có thể nói chính xác điều đó được, trừ nó ra
 2. (помимо, сверх) ngoài ra, ngoài. . . ra, ngoại giả, không kể.
 3. .
  кроме того — vả lại, vả chăng, hơn nữa, huống nữa, ngoài ra, huống chi, lại nữa
  кроме шуток — nói nghiêm chỉnh đấy, nói thật đấy, không đùa đâu

Tham khảo[sửa]