оценивать

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Nga[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Động từ[sửa]

оценивать Thể chưa hoàn thành ((Hoàn thành: оценить)), ((В))

 1. Định giá, đánh giá.
  оценить книгу в два рубля — định giá (đánh giá) quyển sách là hai rúp
  перен. — đánh giá, nhận định
  правильно оценить создавшееся положение — nhận định đúng tình hình, đánh giá đúng thực trạng
  оценивать знания студента — đánh giá (nhận định, nhận xét) trình độ hiểu biết của người sinh viên
  оценить по достонству — đánh giá theo đúng [chân] giá trị
  оценивать на глаз — ước lượng bằng mắt

Tham khảo[sửa]