Bước tới nội dung

район

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Nga[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Danh từ[sửa]

район

 1. (местность) vùng, khu, miền, hạt, khu vực.
  промышленный район — vùng (khu, miền) công nghiệp
  земледельческий район — vùng (khu, miền) nông nghiệp
  южныу районы страны — các khu vực miền nam đất nước
 2. (часть города) khu.
  рабочный район — khu công nhân
 3. (Р) (место совершения действия) khu vực, vùng.
  район военный действий — khu vực (vùng) chiến sự
  район обороны — khu vực phòng ngự
  район затопления — vùng ngập lụt, miền nhận chìm
 4. (административно-территориальная единица в СССР) quận, huyện.
 5. (Р) (место, прилегающее к чему-л. ) vùng lân cận, khu kế cận, vùng, khu.

Tham khảo[sửa]