Bản mẫu:Bảo quản viên còn hoạt động

Từ điển mở Wiktionary


Danh sách ngắn gọn[sửa]

Tên thành viên Ngày nhậm chức
Nguyễn Xuân Minh
Trần Nguyễn Minh Huy 21 tháng 5 năm 2010
Nguyentrongphu 1 tháng 12 năm 2011
ThiênĐế98 12 tháng 8 năm 2018
Tuanminh01 12 tháng 8 năm 2018
‎TheHighFighter2 19 tháng 12 năm 2020
Kateru Zakuro 8 tháng 12 năm 2021
Ccv2020 14 tháng 3 năm 2022
P. ĐĂNG 2 tháng 9 năm 2023

Danh sách theo thời gian hoạt động[sửa]

Bảo quản viên (còn hoạt động) (sửa bảng)
Tên Có mặt Vắng Ghi chú
Từ giờ Đến giờ Từ ngày Đến ngày
Nguyễn Xuân Minh Lâu lâu có thì giờ tham gia
Trần Nguyễn Minh Huy Tác vụ cuối: 14:48, ngày 25 tháng 9 năm 2022
Nguyentrongphu
ThiênĐế98
Tuanminh01 Tác vụ cuối: 15:46, ngày 26 tháng 1 năm 2021
‎TheHighFighter2
Kateru Zakuro
Ccv2020
P. ĐĂNG
Lưu ý: Các tên in đậm là hành chính viênbảo quản viên giao diện.