Bản mẫu:spa-verb

Từ điển mở Wiktionary

licuar (ngôi thứ nhất số ít present licuo hoặc licúo, ngôi thứ nhất số ít preterite licué, phân từ quá khứ licuado)