Bước tới nội dung

Byzantium

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Địa danh[sửa]

Byzantium

  1. Byzantium (/bɪˈzæntiəm, -ʃəm/) was an ancient Greek colony in early antiquity that later became Kōnstantinoúpolis, and then Istanbul. Byzantium was colonized by the Greeks from Megara in 657 BC.
Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)