Bước tới nội dung

Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Từ nguyên[sửa]

Mượn từ tiếng Wales Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch. Dạng tên dài này được tạo ra vào thập niên 1860, nhằm mục đích quảng bá.

Địa danh[sửa]

Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch

  1. Một xã trên đảo Anglesey của Xứ Wales, được biết đến là nơi có tên dài nhất châu Âu.

Đồng nghĩa[sửa]

Tiếng Wales[sửa]

Cách phát âm[sửa]

  • (Bắc Xứ Wales) IPA: [ˌɬan.vai̯r.pʊɬˌɡwɨ̞n.ɡɨ̞ɬ.ɡɔˌɡɛr.əˌχwɨ̞rnˌdrɔ.bʊɬˌɬan.təˌsɪl.jɔˌɡɔ.ɡɔˈɡoːχ]
  • (Nam Xứ Wales) IPA: [ˌɬan.vai̯r.pʊɬˌɡwɪn.ɡɪɬ.ɡɔˌɡɛr.əˌχwɪrnˌdrɔ.bʊɬˌɬan.təˌsɪl.jɔˌɡɔ.ɡɔˈɡoːχ]
  • (tập tin)
  • (tập tin)
  • Dấu chấm gạch nối: Llan‧fair‧pwll‧gwyn‧gyll‧go‧ger‧y‧chwyrn‧dro‧bwll‧llan‧ty‧si‧lio‧go‧go‧goch

Địa danh[sửa]

Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch

  1. Một xã trên đảo Anglesey của Xứ Wales, được biết đến là nơi có tên dài nhất châu Âu.