Netherlands

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Netherlands

Địa danh[sửa]

the Netherlands

  1. Nước Hà Lan.
  2. Phần lãnh thổ của Hà Lan nằm ở châu Âu.

Đồng nghĩa[sửa]

Tính từ riêng[sửa]

Netherlands ( không so sánh được)

  1. (thuộc) Hà Lan.

Đồng nghĩa[sửa]