Phụ lục:Danh mục bộ thủ chữ Hán/丶

Từ điển mở Wiktionary

丶 (bộ Chủ/bộ thủ thứ 3)[sửa]

+0 nét[sửa]

+1 nét[sửa]

, 𪜊

+2 nét[sửa]

, , 𠁼, 𠁽, 𬻺

+3 nét[sửa]

, , 𠁿, 𱍷

+4 nét[sửa]

, , 𠂀, 𠂁

+5 nét[sửa]

𠂂, 𬻻

+7 nét[sửa]

𪜋

+8 nét[sửa]

, 𬻼

+9 nét[sửa]

𠂃, 𰀩

+10 nét[sửa]

𬻽

+12 nét[sửa]

𠂄

+14 nét[sửa]

𬻾

+15 nét[sửa]

𠂅