Bước tới nội dung

Từ tái tạo:Tiếng Turk nguyên thuỷ/yulduŕ

Từ điển mở Wiktionary
Mục này chứa các thuật ngữ và gốc được tái tạo lại. Do đó, (các) thuật ngữ trong mục từ này không được chứng thực trực tiếp, nhưng được giả thuyết là tồn tại dựa trên bằng chứng so sánh.

Tiếng Turk nguyên thuỷ

[sửa]

Cách tái tạo khác

[sửa]

Từ nguyên

[sửa]

Có thể phân tích dưới dạng *yul-du-ŕ; hậu tố *-du-ŕ ~ *-dï-ŕ cũng xuất hiện trong nhiều tên hành tinh khác nhau.

Phần đầu tiên của từ tiếng Turk có thể được so sánh với tiếng Mông Cổ nguyên thuỷ *ho-dun nếu là từ *hol-dun.

Danh từ

[sửa]

*yulduŕ

  1. ngôi sao.

Hậu duệ

[sửa]

Tham khảo

[sửa]