TCYTTG

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Việt[sửa]

Wikipedia tiếng Việt có bài viết về:
Cờ của Tổ chức Y tế Thế giới

Từ nguyên[sửa]

Từ viết tắt[sửa]

  1. Viết tắt của Tchức Y tế Thế giới

Dịch[sửa]

Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)