Bước tới nội dung

Thảo luận:khu vực

Nội dung trang không được hỗ trợ ở ngôn ngữ khác.
Thêm đề tài
Từ điển mở Wiktionary
Bình luận mới nhất: 17 năm trước bởi Trần Thế Trung

This isn't right: the third definition's examples should read:

Khu vực Đông-Nam Á.
Khu vực Ấn Độ Dương.

Is there any reason the examples are being broken up this way? I've noticed this on a couple other entries.

 – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 03:34, ngày 7 tháng 7 năm 2006 (UTC)Trả lời

Yes, the reason is Thảo luận Thành viên:Laurent Bouvier/hầu. I have suggested the breaking up of examples basing on the Capitalized word, which effectively missed the case of proper names. I don't know what to compromise.Trần Thế Trung 08:16, ngày 7 tháng 7 năm 2006 (UTC)Trả lời
If the bot can recognize a proper name in its database, for example Đông Nam Á exists in its database, but not đông nam á, then it can exclude the case of proper name.Trần Thế Trung 08:19, ngày 7 tháng 7 năm 2006 (UTC)Trả lời