Thảo luận Thành viên:MuDavid

Nội dung trang không được hỗ trợ ở ngôn ngữ khác.
Từ điển mở Wiktionary

Mình đã thử cấp cờ bot cho KiDavidbot nhưng tác vụ này không xuất hiện trong nhật trình nào. Có lẽ hệ thống có lỗi. Nếu tài khoản này vẫn chưa có thể thực hiện các sửa đổi bot, xin cho mình biết; mình sẽ báo cáo cho nhóm phát triển. Xin lỗi vì bất bạn phải chờ lâu. – Nguyễn Xuân Minh 💬 02:56, ngày 22 tháng 11 năm 2018 (UTC)[trả lời]

Ruslik0 giúp mình rồi, nên có cờ bot rồi: Đặc biệt:Quyền thành viên/KiDavidbot. Cám ơn Minh. MuDavid Đa Vịt 07:09, ngày 22 tháng 11 năm 2018 (UTC)[trả lời]

Community Insights Survey[sửa]

RMaung (WMF) 14:32, ngày 9 tháng 9 năm 2019 (UTC)[trả lời]

Reminder: Community Insights Survey[sửa]

RMaung (WMF) 19:13, ngày 20 tháng 9 năm 2019 (UTC)[trả lời]

Reminder: Community Insights Survey[sửa]

RMaung (WMF) 17:03, ngày 4 tháng 10 năm 2019 (UTC)[trả lời]