Tất cả nhật trình công khai

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Hiển thị tập hợp các nhật trình truyền lên, xóa, khóa, cấm, di chuyển, mở tài khoản, phong cấp thành viên và bot, và đổi tên thành viên. Bạn có thể xem tỉ mỉ hơn bằng các chọn loại nhật trình, tên thành viên, và trang bị ảnh hưởng.

Nhật trình
(mới nhất | cũ nhất) Xem (50 mới hơn) () (20 | 50 | 100 | 250 | 500).
 • 09:46, ngày 23 tháng 12 năm 2019 MuDavid Thảo luận đóng góp đã tạo trang strandweer (Tạo trang mới với nội dung “{{-nld-}} {{-noun-}} {{nld-noun|n|-|strandweertje}} # thời tiết ấm không mưa, phù hợp để đi bãi biển”)
 • 14:30, ngày 4 tháng 9 năm 2019 MuDavid Thảo luận đóng góp đã tạo trang welterusten (Tạo trang mới với nội dung “{{-nld-}} {{-interj-}} {{nld-interj}} # {{l|vie|chúc}} ngủ ngon {{-syn-}} * {{l|nld|slaapwel}}, {{l|nld|goedenacht}}”)
 • 18:45, ngày 2 tháng 9 năm 2019 MuDavid Thảo luận đóng góp đã tạo trang nationaliteit (Tạo trang mới với nội dung “{{-nld-}} {{-noun-}} {{nld-noun|f|nationaliteiten|-}} # {{l|vie|quốc tịch}} # {{l|vie|dân tộc}}”)
 • 12:14, ngày 23 tháng 8 năm 2019 MuDavid Thảo luận đóng góp đã đổi asymmetric infornation thành asymmetric information (tên sai)
 • 14:51, ngày 21 tháng 8 năm 2019 MuDavid Thảo luận đóng góp đã tạo trang Bản mẫu:nld-decl-adj (Tạo trang mới với nội dung “{{#invoke:nld-adjectives|show}}”)
 • 14:50, ngày 21 tháng 8 năm 2019 MuDavid Thảo luận đóng góp đã tạo trang Bản mẫu:-infl- (Tạo trang mới với nội dung “</div></div> ===Cách biến=== <noinclude> infl </noinclude>”)
 • 14:45, ngày 21 tháng 8 năm 2019 MuDavid Thảo luận đóng góp đã tạo trang Mô đun:utilities/data (copy từ wiktionary tiếng Anh)
 • 14:44, ngày 21 tháng 8 năm 2019 MuDavid Thảo luận đóng góp đã tạo trang Mô đun:utilities (copy từ wiktionary tiếng Anh)
 • 14:43, ngày 21 tháng 8 năm 2019 MuDavid Thảo luận đóng góp đã tạo trang Mô đun:links/data (copy từ wiktionary tiếng Anh)
 • 14:42, ngày 21 tháng 8 năm 2019 MuDavid Thảo luận đóng góp đã tạo trang Mô đun:script utilities/data (Tạo trang mới với nội dung “local data = {} data.translit = { ["term"] = { --[=[ can't be done until Kana transliterations are correctly parsed by Module:links ["tag"] = "i",…”)
 • 14:41, ngày 21 tháng 8 năm 2019 MuDavid Thảo luận đóng góp đã tạo trang Mô đun:script utilities (copy từ wiktionary tiếng Anh)
 • 14:40, ngày 21 tháng 8 năm 2019 MuDavid Thảo luận đóng góp đã tạo trang Mô đun:scripts/data (copy từ wiktionary tiếng Anh)
 • 14:40, ngày 21 tháng 8 năm 2019 MuDavid Thảo luận đóng góp đã tạo trang Mô đun:scripts (copy từ wiktionary tiếng Anh)
 • 14:39, ngày 21 tháng 8 năm 2019 MuDavid Thảo luận đóng góp đã tạo trang Mô đun:links (copy từ wiktionary tiếng Anh)
 • 14:37, ngày 21 tháng 8 năm 2019 MuDavid Thảo luận đóng góp đã tạo trang Mô đun:table (copy từ wiktionary tiếng Anh)
 • 14:34, ngày 21 tháng 8 năm 2019 MuDavid Thảo luận đóng góp đã tạo trang Mô đun:parameters (copy từ wiktionary tiếng Anh)
 • 14:33, ngày 21 tháng 8 năm 2019 MuDavid Thảo luận đóng góp đã tạo trang Mô đun:languages/data2 (copy từ wiktionary tiếng Anh)
 • 14:32, ngày 21 tháng 8 năm 2019 MuDavid Thảo luận đóng góp đã tạo trang Mô đun:languages (copy từ wiktionary tiếng Anh)
 • 14:30, ngày 21 tháng 8 năm 2019 MuDavid Thảo luận đóng góp đã tạo trang Mô đun:nld-adjectives (copy từ wiktionary tiếng Anh)
 • 04:14, ngày 3 tháng 8 năm 2019 MuDavid Thảo luận đóng góp đã tạo trang merry-go-round (Tạo trang mới với nội dung “{{-eng-}} nhỏ|a '''merry-go-round''' {{-noun-}} '''merry-go-round''' # vòng quay ngựa gỗ, đu quay thú…”)
 • 03:51, ngày 3 tháng 8 năm 2019 MuDavid Thảo luận đóng góp đã tạo trang rule of thumb (Tạo trang mới với nội dung “{{-eng-}} {{-noun-}} '''rule of thumb''' # phương pháp đơn giản cho kết quả không phải lúc nào chính xác nhưng bình thường là…”)
 • 03:34, ngày 12 tháng 4 năm 2019 MuDavid Thảo luận đóng góp đã tạo trang reden (Tạo trang mới với nội dung “{{-nld-}} {{-noun-}} {{nld-noun|mf|redenen}} # {{l|vie|lý do}}”)
 • 03:48, ngày 5 tháng 4 năm 2019 MuDavid Thảo luận đóng góp đã tạo trang liefde (Tạo trang mới với nội dung “{{-nld-}} {{-noun-}} {{nld-noun|f|liefdes|pl2=liefden|liefdetje}} # {{l|vie|tình yêu}} #: ''Hij was de '''liefde''' van haar leven.'' #:: Hắn là '''t…”)
 • 03:45, ngày 5 tháng 4 năm 2019 MuDavid Thảo luận đóng góp đã tạo trang eraan (Tạo trang mới với nội dung “{{-nld-}} {{-adv-}} {{nld-pronadv}} # {{nld-pronadv of|aan|het}} {{-adj-}} {{nld-adj|-|-}} # đã {{l|vie|chết}} # {{l|vie|mệt}}”)
 • 03:43, ngày 5 tháng 4 năm 2019 MuDavid Thảo luận đóng góp đã tạo trang nieuws (Tạo trang mới với nội dung “{{-nld-}} {{-noun-}} {{nld-noun|n|-|nieuwtje}} # {{l|vie|tin tức}} # {{l|vie|thời sự}} {{-adj-}} {{nld-adj-form}} # {{nld-adj form of|part|nieuw}}”)
 • 03:38, ngày 5 tháng 4 năm 2019 MuDavid Thảo luận đóng góp đã tạo trang zaken (Tạo trang mới với nội dung “{{-nld-}} {{-noun-}} {{nld-noun|plur|-|zaakjes}} # {{nld-noun form of|pl|zaak}} # {{l|vie|kinh doanh}}, hoạt động {{l|vie|thương mại}}”)
 • 03:35, ngày 5 tháng 4 năm 2019 MuDavid Thảo luận đóng góp đã tạo trang dicht (Tạo trang mới với nội dung “{{-nld-}} {{-adj-}} {{nld-adj}} # {{l|vie|đặc}}, có {{l|vie|mật độ}} cao # đã được {{l|vie|đóng}} lại #: ''De winkels zijn al allemaal…”)
 • 07:05, ngày 4 tháng 4 năm 2019 MuDavid Thảo luận đóng góp đã đổi Hang in there/ Hang on thành hang on (sai đề)
 • 06:55, ngày 4 tháng 4 năm 2019 MuDavid Thảo luận đóng góp đã đổi losing the face thành lose face (đề sai)
 • 03:54, ngày 4 tháng 4 năm 2019 MuDavid Thảo luận đóng góp đã tạo trang mogelijk (Tạo trang mới với nội dung “{{-nld-}} {{-adj-}} {{nld-adj}} # có {{l|vie|khả năng}}, {{l|vie|có thể}} {{-adv-}} {{nld-adv}} # {{l|vie|có lẽ}} # như có thể #: ''Ik werk…”)
 • 03:48, ngày 4 tháng 4 năm 2019 MuDavid Thảo luận đóng góp đã tạo trang gezicht (Tạo trang mới với nội dung “{{-nld-}} {{-noun-}} {{nld-noun|n|gezichten|gezichtje}} # {{l|vie|mặt}} # {{l|vie|thị lực}} # {{l|vie|cảnh}}”)
 • 03:44, ngày 4 tháng 4 năm 2019 MuDavid Thảo luận đóng góp đã tạo trang waarschijnlijk (Tạo trang mới với nội dung “{{-nld-}} {{-adj-}} {{nld-adj}} # có {{l|vie|khả năng}}, {{l|vie|có thể}} #: ''Dit is de '''waarschijnlijke''' oorzaak van de botsing.'' #:: Đây…”)
 • 03:41, ngày 4 tháng 4 năm 2019 MuDavid Thảo luận đóng góp đã tạo trang beneden (Tạo trang mới với nội dung “{{-nld-}} {{-adv-}} {{nld-adv}} # ở {{l|vie|dưới}} # dưới {{l|vie|tầng}} {{-prep-}} {{nld-prep}} # ở {{l|vie|dưới}}, {{l|vie|thấp}} hơn”)
 • 03:39, ngày 4 tháng 4 năm 2019 MuDavid Thảo luận đóng góp đã tạo trang meteen (Tạo trang mới với nội dung “{{-nld-}} {{-adv-}} {{nld-adv}} # {{l|vie|ngay}} lúc đó, ngay bây giờ”)
 • 03:38, ngày 4 tháng 4 năm 2019 MuDavid Thảo luận đóng góp đã tạo trang gelukkig (Tạo trang mới với nội dung “{{-nld-}} {{-adj-}} {{nld-adj}} # {{l|vie|hạnh phúc}}, {{l|vie|vui mừng}} #: '''''Gelukkige''' verjaardag!'' #:: Sinh nhật '''vui vẻ'''! # {{l|vi…”)
 • 03:52, ngày 29 tháng 12 năm 2018 MuDavid Thảo luận đóng góp đã tạo trang hetzelfde (Tạo trang mới với nội dung “{{-nld-}} {{-det-}} {{nld-det}} # {{l|vie|cùng}} cái đó #: ''Ze wonen in '''hetzelfde''' huis.'' #:: Họ sống trong '''cùng''' một ngôi nhà.…”)
 • 03:45, ngày 29 tháng 12 năm 2018 MuDavid Thảo luận đóng góp đã tạo trang leren (Tạo trang mới với nội dung “{{-nld-}} {{-verb-}} {{nld-biến ngôi|leer|leert|leer jij(je)|leert|leren|leerde|leerden|heeft|geleerd|leer|lere}} {{nld-verb|leerde|geleerd|type=weak}}…”)
 • 03:50, ngày 11 tháng 12 năm 2018 MuDavid Thảo luận đóng góp đã tạo trang zoiets (Tạo trang mới với nội dung “{{-nld-}} {{-pronoun-}} {{nld-pronoun}} # gì đó như thế #: '''''Zoiets''' moois heb ik nog nooit gezien.'' #:: Tôi chưa thấy '''gì''' đẹp ''…”)
 • 03:47, ngày 11 tháng 12 năm 2018 MuDavid Thảo luận đóng góp đã tạo trang waarheid (Tạo trang mới với nội dung “{{-nld-}} {{-noun-}} {{nld-noun|f|waarheden|waarheidje}} # {{l|vie|sự thật}}”)
 • 03:37, ngày 11 tháng 12 năm 2018 MuDavid Thảo luận đóng góp đã tạo trang stel (Tạo trang mới với nội dung “{{-nld-}} {{-noun-}} {{nld-noun|n|stellen|stelletje}} # {{l|vie|nhóm}} số nhỏ, {{l|vie|đôi}}”)
 • 03:35, ngày 11 tháng 12 năm 2018 MuDavid Thảo luận đóng góp đã tạo trang veilig (Tạo trang mới với nội dung “{{-nld-}} {{-adj-}} {{nld-adj}} # {{l|vie|an toàn}}”)
 • 03:34, ngày 11 tháng 12 năm 2018 MuDavid Thảo luận đóng góp đã tạo trang in plek van (Tạo trang mới với nội dung “{{-nld-}} {{-prep-}} {{nld-prep|head={{l|nld|in}} {{l|nld|plek}} {{l|nld|van}}}} # {{l|vie|thay vì}} {{-syn-}} * {{l|nld|in plaats van}}”)
 • 03:31, ngày 11 tháng 12 năm 2018 MuDavid Thảo luận đóng góp đã tạo trang plek (Tạo trang mới với nội dung “{{-nld-}} {{-noun-}} {{nld-noun|f|plekken|plekje}} # {{l|vie|chỗ}} #: ''Je zit op mijn '''plek'''.'' #:: Bạn đang ngồi '''chỗ''' của tôi. #: '…”)
 • 03:28, ngày 11 tháng 12 năm 2018 MuDavid Thảo luận đóng góp đã tạo trang op kop (Tạo trang mới với nội dung “{{-nld-}} {{-adv-}} {{nld-adv|head={{l|nld|op}} {{l|nld|kop}}}} # có vị trí {{l|vie|đứng đầu}} #: ''Hij rijdt al een half uur '''op kop'''.'' #:…”)
 • 03:23, ngày 11 tháng 12 năm 2018 MuDavid Thảo luận đóng góp đã tạo trang kop (Tạo trang mới với nội dung “{{-nld-}} {{-noun-}} {{nld-noun|m|koppen|kopje}} # {{l|vie|đầu}} (của động vật) # (''không tôn trọng'') {{l|vie|đầu}} (của người) #:…”)
 • 02:56, ngày 7 tháng 12 năm 2018 MuDavid Thảo luận đóng góp đã tạo trang sinds (Tạo trang mới với nội dung “{{-nld-}} {{-prep-}} {{nld-prep}} # {{l|vie|kể}} từ {{-usage-}} Từ ''sinds'' chỉ được sử dụng trong quá khứ. Trong thì khác phải s…”)
 • 02:49, ngày 7 tháng 12 năm 2018 MuDavid Thảo luận đóng góp đã tạo trang wakker worden (Tạo trang mới với nội dung “{{-nld-}} {{-verb-}} {{nld-verb|head={{l|nld|wakker}} {{l|nld|worden}}|werd|geworden|obj=wakker}} # {{l|vie|thức dậy}} {{-syn-}} * {{l|nld|ontwaken}}”)
 • 02:46, ngày 7 tháng 12 năm 2018 MuDavid Thảo luận đóng góp đã tạo trang wakker (Tạo trang mới với nội dung “{{-nld-}} {{-adj-}} {{nld-adj||wakkerder}} # {{l|vie|tỉnh}}, không {{l|vie|ngủ}} {{-drv-}} * {{l|nld|wakker worden}}”)
 • 02:44, ngày 7 tháng 12 năm 2018 MuDavid Thảo luận đóng góp đã tạo trang bezig (Tạo trang mới với nội dung “{{-nld-}} {{-adj-}} {{nld-adj}} # {{l|vie|bận}} #: ''In ons hotel kan de '''bezige''' zakenman uitrusten na een zware werkdag.'' #:: Đến với khách…”)
 • 02:38, ngày 7 tháng 12 năm 2018 MuDavid Thảo luận đóng góp đã tạo trang nacht (Tạo trang mới với nội dung “{{-nld-}} {{-noun-}} {{nld-noun|m|nachten|nachtje}} # ban {{l|vie|đêm}} {{-drv-}} * {{l|nld|'s nachts}} * {{l|nld|goedenacht}}”)
(mới nhất | cũ nhất) Xem (50 mới hơn) () (20 | 50 | 100 | 250 | 500).