Thảo luận Thành viên:mxn/2019

Nội dung trang không được hỗ trợ ở ngôn ngữ khác.
Từ điển mở Wiktionary
Thảo luận Thành viên:MxnThảo luận Thành viên:Mxn/2020Thảo luận Thành viên:Mxn/2019Thảo luận Thành viên:Mxn/2018Thảo luận Thành viên:Mxn/2017Thảo luận Thành viên:Mxn/2016Thảo luận Thành viên:Mxn/2015Thảo luận Thành viên:Mxn/2014Thảo luận Thành viên:Mxn/2013Thảo luận Thành viên:Mxn/2012Thảo luận Thành viên:Mxn/2011Thảo luận Thành viên:Mxn/2010Thảo luận Thành viên:Mxn/2009Thảo luận Thành viên:Mxn/2008Thảo luận Thành viên:Mxn/2007Thảo luận Thành viên:Mxn/2006Thảo luận Thành viên:Mxn/2005Thảo luận Thành viên:Mxn/2004
Các tin nhắn gửi cho Nguyễn Xuân Minh vào năm 2019

Không còn ai theo dõi các thảo luận ở trang lưu trữ này. Xin hãy bắt đầu cuộc thảo luận mới tại trang gốc.

Collapsible tables

Nếu như Minh có chút thời gian, vui lòng Minh xem vì sao những collapsible tables bị hỏng. Ví dụ như trong trang will có bảng chia động từ, nhưng mình không thấy được, và nếu sử dụng vsShowvsHide v.v. như ở đây thì lại thấy tất cả không cất được gì hết. MuDavid Đa Vịt 15:08, ngày 21 tháng 8 năm 2019 (UTC)Trả lời[trả lời]

2 factor authentification (xác thực 2 nhân tố)

Hi MXN,

Tôi đã enable xác thực 2 nhân tố cho tài khoản https://vi.wikipedia.org/wiki/Thành_viên:Tttrung . Hiện tại tôi gặp vấn đề. Ở bước xác thực thứ 2, tôi sử dụng Google Authenticator - một ứng dụng cài trên điện thoại của tôi - để lấy số để đăng nhập. Hiện tại điện thoại đó đã hỏng, tôi không sử dụng được. Và do đó tôi không thể dùng Google Authenticator để đăng nhập vào https://vi.wikipedia.org/wiki/Thành_viên:Tttrung được nữa. Tôi cần làm gì để đăng nhập vào https://vi.wikipedia.org/wiki/Thành_viên:Tttrung .

Trần Thế Trung (thảo luận) 07:22, ngày 23 tháng 9 năm 2019 (UTC)Trả lời[trả lời]