will

Từ điển mở Wiktionary

Xem Will

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Bắc California, Hoa Kỳ (nữ giới)

Từ nguyên[sửa]

danh từ
Từ tiếng Anh cổ willa.
trợ động từ
Từ tiếng Anh cổ *willan.
ngoại động từ
Từ tiếng Anh cổ willian.

Danh từ[sửa]

will (số nhiều wills) /wəl/

 1. Ý chí, chí, ý định, lòng.
  will can conquer habit — ý chí có thể chế ngự thói quen
  strong will — ý chí mạnh mẽ
  lack of will — sự thiếu ý chí
  free will — tự do ý chí
  it is my will that... — ý tôi muốn rằng...
  where there's a will there's a way — (tục ngữ) có chí thì nên
 2. Sự hăng say; sự quyết chí, sự quyết tâm.
  to work with a will — làm việc hăng say
  a will that overcomes all difficulties — quyết tâm khắc phục mọi khó khăn
 3. Nguyện vọng, ý muốn; ý thích.
  against one's will — trái ý mình
  at one's will and pleasure — tuỳ ý mình
  of one's free will — hoàn toàn do ý muốn của mình
  at will — theo ý muốn, tuỳ ý
  to have one's will — đạt ý muốn, toại nguyện
 4. (Pháp lý) Tờ di chúc, chúc thư.
  to make one's will — làm chúc thư
  last will and testament — di mệnh, di chúc

Từ dẫn xuất[sửa]

Trợ động từ[sửa]

will trợ động từ /wəl/

 1. Muốn.
  do as you will — anh cứ làm theo như ý anh muốn
 2. Thuận, bằng lòng.
  I hope you will sing — tôi hy vọng rằng anh sẽ bằng lòng hát
 3. Thường vẫn.
  he would go for a walk every morning — nó thường vẫn dạo chơi mỗi sáng
 4. Nếu, giá mà, ước rằng.
  would I were in good health — giá mà tôi khoẻ
 5. Phải, tất nhiên; ắt là, hẳn là, chắc là.
  boys will be boys — con trai thì tất nhiên vẫn là con trai
  and that will be his son with him — hẳn là con ông ta đang đi với ông ta
 6. Nhất định sẽ.
  accident will happen — tai nạn nhất định sẽ xảy ra
 7. Sẽ (tương lai).
  I know he will change his mind — tôi biết rằng nó sẽ thay đổi ý kiến
 8. Có thể.
  the next stop will be Hai Duong, I suppose — tôi cho rằng ga sắp đến có thể là Hải Dương

Chia động từ[sửa]

Đồng nghĩa[sửa]

Ngoại động từ[sửa]

will ngoại động từ /wəl/

 1. Tỏ ý chí; có quyết chí.
 2. Định.
  Heaven willed it — trời đã định như thế
 3. Buộc, bắt buộc.
  to will oneself — tự buộc phải
 4. (Pháp lý) Để lại bằng chúc thư.

Chia động từ[sửa]

Đồng nghĩa[sửa]

để lại bằng chúc thư

Tham khảo[sửa]

Tiếng Đức[sửa]

Động từ[sửa]

will

 1. Động từ chia ở ngôi thứ nhất số ít của wollen
 2. Động từ chia ở ngôi thứ ba số ít của wollen