Wiktionary:Nguồn gốc

Từ điển mở Wiktionary

Một số từ của Wiktionary tiếng Việt được nhập vào hay dịch từ những cơ sở dữ liệu hay từ điển khác. Phần này thông tin cách ghi chú nguồn gốc tham khảo để ghi chú nguồn gốc cho các nguồn thông tin được sử dụng ở đây và thông báo bản quyền cho những thông tin đó.

Mục đích[sửa]

Phần “Tham khảo” chứa các nguồn tham khảo nơi người đọc có thể xác minh thông tin các mục từ có sẵn của chúng tôi. Điều này cải thiện độ tin cậy và tính hữu ích của Wiktionary. Việc ghi nguồn tham khảo được đặc biệt khuyến khích đối với các tuyên bố bất thường hoặc có thể tranh cãi về từ nguyên - chẳng hạn như từ nguyên của windhover - hoặc ghi chú bản quyền sử dụng.

Cấu trúc[sửa]

Phần tham khảo thường được liệt kê vào cuối mục từ, dưới đề mục các chú thích nguồn gốc của một mục từ. Cấu trúc có thể như sau:

{{-ref-}}
* {{Bản mẫu chú thích 1}}
* {{Bản mẫu chú thích 2}}

Bản mẫu chú thích là tên bản mẫu chú thích. Xem phần dưới để biết những bản mẫu đó.

  • Phần tham khảo có thể được cung cấp ở định dạng chú thích thông thường thể hiện tác giả, tên sách, nơi xuất bản, nhà xuất bản và năm xuất bản.

Danh sách bản mẫu[sửa]

Dưới đây là một số bản mẫu tham khảo được sử dụng cho một số nguồn phổ biến nhất. Xem thêm các bản mẫu nguồn gốc khác và bản mẫu chú thích chung bất kỳ nguồn nào tại Thể loại:Bản mẫu chú thích nguồn gốc.

Nguồn Bản mẫu
Free Vietnamese Dictionary Project (tiếng Việt, Anh, Pháp, Nga, Na Uy) {{R:FVDP}}
WinVNKey (thông tin về chữ Nôm và chữ Hán) {{R:WinVNKey:Lê Sơn Thanh}}
1001 Palabras que se Usan en la Argentina y no Están en el Diccionario del Habla de los Argentinos (dịch từ tiếng Tây Ban Nha) {{R:Lunfa2000}}
WordNet (tiếng Anh) {{R:WordNet 2003}}
{{R:WordNet 2006}}

Xem thêm[sửa]