Wiktionary:Thống kê/2006/09

Từ điển mở Wiktionary
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Thống kê của Laurent Bouvier vào thứ tư, ngày 6 tháng 9 năm 2006:

Ngôn ngữ Cỡ Số mục từ Danh từ Tính từ Động từ Danh từ riêng Phó từ Hình wiki Đoạn âm Thán từ Giới từ Số Viết tắt Phó từ Đại từ compound Thành ngữ Danh từ riêng Sơ khai Viết tắt Hậu tố Wikipedia Tiền tố
Tiếng Anh 10230126 32551 22089 8396 7286 9 1675 1092 374 2 2 6 2 1 1 2
Tiếng Pháp 12188630 28988 19640 7430 5037 1 1112 500 12 68 38 3 0
Tiếng Nga 6647197 24801 9733 7004 7247 816 1
Tiếng Việt 5935991 16665 4930 2843 4093 4502 145 25 805 1 2 19 18 30 8 13 20 8 5 0 1
Tiếng Hà Lan 104698 290 166 58 54 25 2 11 18 15 8 0 1 1
Tiếng Ido 13988 82 71 10 1 0
Tiếng Hà Lan 9970 24 20 1 1 1 15 1 1 1 1 0
Tiếng Trung Quốc 2658 13 9 1 1 2 0
Tiếng Đức 1548 5 1 1 3 2 1
Tiếng Latinh 633 4 2 1 0
Quốc tế ngữ 794 3 1 1 0
Tiếng Afrikaans 473 2 2 0
Tiếng Phần Lan 1336 2 2 0
Tiếng Nhật 1133 2 2 0
Tiếng Tupi 58 1 1 0
Tiếng Hindi 329 1 1 0
Tiếng Ba Tư 132 1 1 0
Tiếng Shona 118 1 1 0
Tiếng Frysk 128 1 0
Tiếng Do Thái 190 1 1 0
Tiếng Kurd 119 1 1 0
Tiếng Bổ trợ Quốc tế 1297 1 1 0
Tiếng Tây Ban Nha 693 1 1 1 0
Tiếng Ả Rập 406 1 1 0
Tiếng Ý 596 1 1 1 0
Tiếng Bồ Đào Nha 171 1 1 0
Tổng số 35143412 103444 56675 25747 23719 4515 3748 1644 805 406 73 71 41 40 24 23 20 8 7 3 2 2 1 1