a.m.

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Phó từ[sửa]

a.m.

  1. Viết tắt của ante meridiem (tiếng Latin), có nghĩa là trước giờ ngọ, trước 12 giờ trưa, chỉ khoảng thời gian từ 0 giờ đêm đến trước 12 giờ trưa.

Tham khảo[sửa]