alors

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Pháp[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Phó từ[sửa]

alors /a.lɔʁ/

 1. Lúc bấy giờ, lúc đó.
  Les mœurs d’alors — những phong tục lúc đó
 2. Thế thì, vậy thì.
  Alors, n'en parlons plus — thế thì ta đừng nói đến việc ấy nữa
  alors? — thế bây giờ phải làm gì nào?+ thế rồi ra sao? thế rồi sao nữa?
  alors que — trong khi, khi mà
  Alors que vous étiez malade — trong khi anh ốm+ tuy rằng, mặc dầu
  Vous avez fait cela, alors que je vous l’avais défendu — anh đã làm việc ấy, mặc dù tôi đã cấm anh
  et alors? — thế thì sao?
  jusqu'alors — đến lúc đó
  non, mais alors! — (thân mật) vô lý, không thể được

Tham khảo[sửa]