basere

Từ điển mở Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

Tiếng Na Uy[sửa]

Động từ[sửa]

Các dạng
Nguyên mẫu å basere
Hiện tại chỉ ngôi baserer
Quá khứ baserte
Động tính từ quá khứ basert
Động tính từ hiện tại

basere

  1. Căn cứ vào, đặt nền tảng vào, dựa vào.
    Hjelpen er basert på frivillige gaver.
    å basere seg på noe — Nhằm vào, nhằm vào việc gì.

Tham khảo[sửa]