Bước tới nội dung

bddw-kꜣ

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Ai Cập[sửa]

bd
d
wD28
D52
M2
Z2

Cách viết khác[sửa]

Từ nguyên[sửa]

Từ bdd (một loài thực vật) +‎ kꜣ (bò đực) trong cấu trúc gen. trực tiếp.

Cách phát âm[sửa]

Danh từ[sửa]

bd
d
wkA
D52
M2
Z2
 
 1. Dưa hấu. [Trung Vương quốc Ai Cập và giấy cói y học]
  • kh. 1550 TCN, Ebers Papyrus, dòng 43.2–43.4 (Eb 208):
   k
   t
   F46
   r t
   N33C
   Z2ss
   n
   t
   d
   r
   A24Sn
   n
   a
   U13
   F51mrZ1ibZ1
   t
   X2
   X4
   Z2
   n
   n
   bsM1N33C
   Z2ss
    
   Z1
    
   bd
   d
   WkA
   D52
   Hn
   Z2ss
    
   Z1
   riit
   Aa2
   Z3miiWF27
    
   Z1
    
   Hq
   t
   W22
   Z2ss
   nDmmt
   Y1
    
   Z1
    
   ir
   p
   W22
   Z2ss
    
   Z1
   irmx
   t
   Y1
   Z2
   wa
   a
   tZ1
    
   Aa2
   D40
   Hr
   r
   s
   kt pẖrt nt dr šnꜥ m r(ꜣ)-jb t n(j) nbs 1 bddw-kꜣ 1 ryt mjw 1 ḥ(n)qt nḏmt 1 jrp 1 jr m ḫt wꜥt wt ḥr.s
   (vui lòng thêm bản dịch tiếng Việt cho phần này)

Biến tố[sửa]

Tham khảo[sửa]