Bước tới nội dung

bli

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Na Uy[sửa]

Động từ[sửa]

  Dạng
Nguyên mẫu å bli
Hiện tại chỉ ngôi blir
Quá khứ ble/blei/vart
Động tính từ quá khứ blitt
Động tính từ hiện tại

bli

 1. Ở lại, lưu lại. Đang, vẫn, hãy còn.
  Bare bli sittende!
  Det får bli med dette.
  Hun ble værende hjemme i tre år.
  Han ble ved sitt. — Nó giữ nguyên ý định.
 2. Trở nên, trở thành, thành ra, hoá ra (chỉ tương lai, thường đi với danh từ).
  Det blir visst regn.
  Han blir 50 år i neste uke.
  Jeg blir borte i morgen.
 3. Trở nên, trở thành (thường đi với tĩnh từ),
  å bli voksen/syk/gal
 4. Bị, được. (Trợ động từ).
  Han ble kjørt hjem.
  Tyven ble grepet på fersk gjerning.
 5. (Dùng với giới từ) .
  Hvor blir det av ham? — Nó ở đâu?
  Det blir ikke noe av møtet. — Sẽ không có buổi họp.
  Blir du med på tur? — Anh có cùng đi dạo (với chúng tôi) không?
  Det ble til at vi reiste. — Chúng ta đã đồng ý đi du lịch.
  Alt ble ved det gamle. — Mọi việc đều như xưa.

Tham khảo[sửa]