cela

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Pháp[sửa]


Động từ[sửa]

cela

 1. Cái ấy, việc ấy.
 2. (Thân mật, nghĩa xấu) Con người ấy.
  Cela veut être roi! — con người ấy muốn làm vua
  après cela — xem après
  avec cela; avec tout cela — dù thế nào... cũng
  c’est cela; c’est bien cela — đúng thế, tốt lắm
  comme cela — như thế đấy
  comment cela va-t-il? — công việc thế nào?+ có khỏe không?
  il ne manquait plus que cela — thế là cùng
  il y a vingt ans de cela — hai mươi năm trước
  je m’en soucie comme de cela — tôi chẳng cần gì
  pas plus haut que cela — chỉ bé thế này
  pour cela — về điều ấy, về chuyện ấy

Tham khảo[sửa]