Bước tới nội dung

dalen

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Hà Lan[sửa]

Biến ngôi
Vô định
dalen
Thời hiện tại
Số ít Số nhiều
ik daal wij(we)/... dalen
jij(je)/u daalt
daal jij (je)
hij/zij/... daalt
Thời quá khứ
Số ít Số nhiều
ik/jij/... daalde wij(we)/... daalden
Động tính từ quá khứ Động tính từ hiện tại
(hij is) gedaald dalend
Lối mệnh lệnh Lối cầu khẩn
daal ik/jij/... dale
Dạng địa phương/cổ
Hiện tại Quá khứ
gij(ge) daalt gij(ge) daalde

Động từ[sửa]

dalen (quá khứ daalde, động tính từ quá khứ gedaald)

  1. đi xuống: chuyển động đến nơi bên xuống

Đồng nghĩa[sửa]

neergaan

Trái nghĩa[sửa]

rijzen, klimmen