decayed

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Tính từ[sửa]

decayed (so sánh hơn more decayed, so sánh nhất most decayed)

  1. Xem tiêu hủy, thối rửa
  2. mục nát
  3. phân rã
Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)