gli

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Na Uy[sửa]

Động từ[sửa]

  Dạng
Nguyên mẫu å gli
Hiện tại chỉ ngôi glir
Quá khứ gled/glei
Động tính từ quá khứ glidd
Động tính từ hiện tại

gli

  1. Trợt, trượt.
    Pass deg så du ikke glir på isen!
  2. Lướt, lướt qua.
    Båten glir sakte gjennom vannet.
    Arbeidet glir lett unna når vi er så mange.

Phương ngữ khác[sửa]

Tham khảo[sửa]