hors

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Pháp[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Giới từ[sửa]

hors /hɔʁ/

 1. Ngoài, ngoại.
  Hors barrière — ngoài hàng rào
  Hors classe — ngoại hạng
 2. (Từ cũ, nghĩa cũ) Trừ.
  Ils y sont tous allés, hors deux ou trois — họ đều đi đến đấy cả, trừ hai ba người
  hors d’affaire — khỏi lôi thôi
  hors d’atteinte — xem atteinte
  hors de — ở ngoài; ở ngoài vòng
  hors de cause — được miễn tố; không liên quan gì
  hors de combat — xem combat
  hors de danger — thoát nạn
  hors de doute — xem doute
  hors de prix — đắt quá
  hors de saison — quá mùa, lỗi thời
  hors de sens — vô lý
  hors de soi — phát khùng lên+ rợn người, điên người (sướng...)
  hors d’haleine — hết hơi
  hors d’ici! — bước ngay ra khỏi đây! cút!
  hors d’usage — không dùng được nữa
  hors ligne — siêu việt, siêu đẳng
  Talent hors ligne — tài hoa siêu việt
  hors pair — xem pair
  hors que — (văn học) trừ ra, trừ phi
  hors rang — (quân sự) không chiến đấu, làm việc bàn giấy (đơn vị)
  longueur hors tout — chiều dài nhất (của tàu, của máy bay)
  mettre quelqu'un hors la loi — đặt ai ngoài vòng pháp luật

Phó từ[sửa]

hors

 1. (Từ cũ, nghĩa cũ) Ngoài, ở ngoài.
  Aller hors — ra ngoài

Trái nghĩa[sửa]

Tham khảo[sửa]