isicathulo

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Zulu[sửa]

Từ nguyên[sửa]

Từ ghép giữa isi- +‎ -cathula +‎ -o.

Cách phát âm[sửa]

IPA(ghi chú): /isiǀátʰuːlo/

Danh từ[sửa]

isicáthulo lớp 7 (số nhiều izicáthulo lớp 8)

  1. Dép.
  2. Giày, ủng.

Biến tố[sửa]

Lớp 7/8
Số ít Số nhiều
Dạng đầy đủ isicathulo izicathulo
Locative esicathulweni ezicathulweni
Số ít Số nhiều
Dạng đầy đủ isicathulo izicathulo
Dạng đơn giản sicathulo zicathulo
Locative esicathulweni ezicathulweni
Copulative yisicathulo yizicathulo
Dạng sở hữu
Số ít Số nhiều
Từ bổ nghĩa Danh từ Từ bổ nghĩa Danh từ
Lớp 1 wesicathulo owesicathulo wezicathulo owezicathulo
Lớp 2 besicathulo abesicathulo bezicathulo abezicathulo
Lớp 3 wesicathulo owesicathulo wezicathulo owezicathulo
Lớp 4 yesicathulo eyesicathulo yezicathulo eyezicathulo
Lớp 5 lesicathulo elesicathulo lezicathulo elezicathulo
Lớp 6 esicathulo awesicathulo ezicathulo awezicathulo
Lớp 7 sesicathulo esesicathulo sezicathulo esezicathulo
Lớp 8 zesicathulo ezesicathulo zezicathulo ezezicathulo
Lớp 9 yesicathulo eyesicathulo yezicathulo eyezicathulo
Lớp 10 zesicathulo ezesicathulo zezicathulo ezezicathulo
Lớp 11 lwesicathulo olwesicathulo lwezicathulo olwezicathulo
Lớp 14 besicathulo obesicathulo bezicathulo obezicathulo
Lớp 15 kwesicathulo okwesicathulo kwezicathulo okwezicathulo
Lớp 17 kwesicathulo okwesicathulo kwezicathulo okwezicathulo

Tham khảo[sửa]