Bước tới nội dung

jrt

Từ điển mở Wiktionary
Xem thêm: JRT

Tiếng Ai Cập[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 

Danh từ[sửa]

ir
t Z1
 gc
  1. Mắt.

Biến tố[sửa]

Một số người đề xuất dạng số đôi của danh từ này là dạng giống đực jrwj thay vì dạng giống cái dự kiến jrtj.

Từ dẫn xuất[sửa]

Hậu duệ[sửa]

Danh từ[sửa]

ir
t
A48Y1
 gc
  1. Nhiệm vụ

Biến tố[sửa]

Tham khảo[sửa]

  • James P[eter] Allen (2010) Middle Egyptian: An Introduction to the Language and Culture of Hieroglyphs, ấn bản 2, Cambridge: Nhà xuất bản Đại học Cambridge, →ISBN, tr. 456.
  • Hoch, James (1997) Middle Egyptian Grammar, Mississauga: Benben Publications, →ISBN, tr. 146

Tiếng Ai Cập bình dân[sửa]

Từ nguyên[sửa]

Từ tiếng Ai Cập
ir
T
t
W20
(jrṯt, sữa).

Cách phát âm[sửa]

Danh từ[sửa]

W24rtj-2 gc

  1. Sữa.

Hậu duệ[sửa]