knirke

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Na Uy[sửa]

Động từ[sửa]

  Dạng
Nguyên mẫu å knirke
Hiện tại chỉ ngôi knirk'er
Quá khứ -ai-e1
Động tính từ quá khứ -a/-et
Động tính từ hiện tại

knirke

  1. Kêu kèn kẹt.
    Døra knirker.
    Han har en knirkende stemme.
    Samarbeidet knirker. — Sư hợp tác không hữu hiệu.

Từ dẫn xuất[sửa]

Tham khảo[sửa]