optellen

Từ điển mở Wiktionary
Bước tới: dẫn lái, tìm

Tiếng Hà Lan[sửa]

Sự biến ngôi
Lối vô định
optellen
Thời hiện tại
Số ít Số nhiều
ik tel op wij(we)/... tellen op
jij(je)/u telt op
tel jij (je) op
hij/zij/... telt op
Thời quá khứ
Số ít Số nhiều
ik/jij/... telde op wij(we)/... telden op
Động tính từ quá khư Động tính từ hiện tại
(hij heeft) opgeteld optellend
Lối mệnh lệnh Lối liên tiếp
tel op ik/jij/... telle op

Động từ[sửa]

optellencộng: làm phép cộng

Từ liên hệ[sửa]

aftrekken, vermenigvuldigen, delen