passiv

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Na Uy[sửa]

Tính từ[sửa]

Các dạng Biến tố
Giống gđc passiv
gt passivt
Số nhiều passive
Cấp so sánh
cao

passiv

 1. Thụ động, tiêu cực.
  Tilskuerne forholdt seg passive.
  et passivt medlem
  passiv motstand — Sự chống đối tiêu cực.
  passiv røyking — Sự hít hơi khói do người khác hút thuốc.
 2. (Văn) Thể thụ động, bị động.
  "å bli hentet" er passiv av "å hente".
  "å sies" er passiv av "å si".
  en passiv verbalform

Từ dẫn xuất[sửa]

Tham khảo[sửa]