skrive

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Na Uy[sửa]

Động từ[sửa]

  Dạng
Nguyên mẫu å skrive
Hiện tại chỉ ngôi skriver
Quá khứ skreiv/skrev
Động tính từ quá khứ skre- vet
Động tính từ hiện tại

skrive

 1. Viết.
  å skrive et brev
  å skrive historie — Được ghi vào lịch sử.
  i skrivende stund — Trong thời điểm viết.
  å skrive (seg) noe bak øret — Ghi nhớ, ghi nhận điều gì.
  å skrive av noe — Sao lại, chép lại việc gì.
  å skrive noe inn — Ghi việc gì vào.
  å skrive ned noe — 1) Ghi lại việc gì. 2) Làm giảm giá, phá giá vật gì.
  å skrive om noe — 1) Viết về việc gì. 2) Viết và sửa lại việc gì.
  å skrive opp noe — 1) Ghi lại việc gì. 2) Tăng giá vật gì.
  å skrive på noe — Đang viết (truyện, bài báo...).
  å skrive — Bảo đảm.
  å skrive under — Ký tên.
  å skrive under på noe — Bảo đảm việc gì.
  Det kan du skrive opp! — Việc ấy bạn phải tin là chắc chắn!
  å skrive ut noe — Viết ra (toa thuốc, biên lai, chi phiếu...).
  å skrive ut noen — Viết giấy xuất viện cho ai.
  å skrive ut valg — Tổ chức bầu cử.
  å skrive ut skatter — Đánh thuế.
  å skrive seg for 500 kroner — Hứa tặng 500 kroner (vào mục đích gì).
 2. Sáng tác, viết.
  Dikteren skriver bøker.
  å skrive seg fra noe — Bắt nguồn từ việc gì.

Tham khảo[sửa]