Bước tới nội dung

skyte

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Na Uy[sửa]

Động từ[sửa]

  Dạng
Nguyên mẫu å skyte
Hiện tại chỉ ngôi skyter
Quá khứ skaut/skjøt
Động tính từ quá khứ skutt
Động tính từ hiện tại

skyte

 1. Bắn.
  Mange soldater ble skutt.
  å skyte med gevær/piler
  å skyte vekk en knaus
  å skyte spurver med kanoner — Bắn chim sẻ bằng đại bác.
  å skyte over målet — Làm một việc vô hiệu quả.
  å skyte av — 1) Khai hỏa. 2) Bắn văng mất một phần nào.
 2. Chụp hình.
  Pressefotografene skjøt med blitz.
 3. Vọt lên, vút lên.
  Nybygget skjøt i været.
  Utviklingen skyter fart.
  Katten skyter rygg. — Mèo cong lưng.
  Treet skyter knopper. — Cây đâm chồi.
  å skyte opp som paddehatter — Mọc lên như nấm.
 4. Nhét vào, xen vào.
  å skyte fram — 1) Làm sớm hơn dự trù. 2) Nhô ra.
  å skyte inn en bemerkning — Xen vào một nhận xét.
  å skyte inn penger i noe — Đầu tư tiền bạc vào việc gì.
  å skyte sammen — Góp tiền lại, hùn tiền lại (mua tặng vật).
  å skyte til noe — Cho thêm vào việc gì, vật gì.
  å skyte ut noe — Đình hoãn việc gì.

Từ dẫn xuất[sửa]

Tham khảo[sửa]