sum up

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Thành ngữ[sửa]

sum up

  1. Tóm tắt, tổng kết (ý kiến, ...)
  2. Kết luận (bài văn, sự việc, ...)
Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)