tegen

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Hà Lan[sửa]

Giới từ[sửa]

tegen

 1. tựa vào, sát với
  De fiets staat tegen de deur.
  Xe đạp đang ở cửa (và đang tựa vào cửa).
 2. chống, phản đối
  Er is geen middel tegen deze ziekte.
  Không có phương pháp nào trị bệnh này.
  Ik ben tegen dat voorstel.
  Tôi không đồng ý với đề nghị đó.
 3. khoảng (thời điểm)
  We gingen tegen drie uur naar huis.
  Khoảng ba giờ chúng tôi đi về.
 4. đối với
  Ik heb het tegen je gezegd.
  Tôi đã nói với bạn.
  Ze zijn zo lief tegen ons.
  Họ tử tế đối với chúng tôi thế.

Tính từ[sửa]

tegen (không so sánh được)

 1. chống, không đồng ý
  Ben je voor of tegen?
  Bạn ủng hộ hay phản đối?