trikse

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Na Uy[sửa]

Động từ[sửa]

  Dạng
Nguyên mẫu å trikse
Hiện tại chỉ ngôi trikser
Quá khứ triksa, trikset
Động tính từ quá khứ triksa, trikset
Động tính từ hiện tại

trikse

  1. Lừa gạt, lận (bài), lừa (banh).
    å trikse med fotball/tall/fakta

Từ dẫn xuất[sửa]

Tham khảo[sửa]