Bước tới nội dung

trop

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Pháp[sửa]

Phó từ[sửa]

trop

 1. Quá.
  Trop cher — đắt quá
  Il a trop mangé — nó đã ăn nhiều quá
  Vous êtes trop bon — anh tử tế quá
  c’en est trop — thế là quá đáng
  de trop — thừa; quá
  Tout ce qu’on dit de trop — tất cả những gì mà người ta nói thừa
  en trop — thừa
  Recevoir une somme en trop — nhận thừa một số tiền
  ne.. que trop — đủ lắm, thừa
  Je ne sais que trop — tôi biết thừa chuyện ấy
  par trop — thực là quá
  C’est par trop dur — thực là khó quá
  pas trop — không, không mấy
  trop de — nhiều... quá
  trop peu — ít quá, không đủ
  trop... pour — vì quá... nên không
  Il est trop bête pour comprendre — vì nó quá đần nên không hiểu

Danh từ[sửa]

trop

 1. Sự quá nhiều, sự thừa, sự dư thừa.
  Le trop de lumière — sự quá nhiều ánh sáng

Từ đồng âm[sửa]

Tham khảo[sửa]