umbhede

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Zulu[sửa]

Từ nguyên[sửa]

Vay mượn từ tiếng Anh bed.

Cách phát âm[sửa]

Danh từ[sửa]

úmbhéde lớp 3 (số nhiều ímibhéde lớp 4)

  1. Giường.

Biến tố[sửa]

Lớp 3/4
Số ít Số nhiều
Dạng đầy đủ umbhede imibhede
Locative embhedeni emibhedeni
Số ít Số nhiều
Dạng đầy đủ umbhede imibhede
Dạng đơn giản mbhede mibhede
Locative embhedeni emibhedeni
Copulative ngumbhede yimibhede
Dạng sở hữu
Số ít Số nhiều
Từ bổ nghĩa Danh từ Từ bổ nghĩa Danh từ
Lớp 1 wombhede owombhede wemibhede owemibhede
Lớp 2 bombhede abombhede bemibhede abemibhede
Lớp 3 wombhede owombhede wemibhede owemibhede
Lớp 4 yombhede eyombhede yemibhede eyemibhede
Lớp 5 lombhede elombhede lemibhede elemibhede
Lớp 6 ombhede awombhede emibhede awemibhede
Lớp 7 sombhede esombhede semibhede esemibhede
Lớp 8 zombhede ezombhede zemibhede ezemibhede
Lớp 9 yombhede eyombhede yemibhede eyemibhede
Lớp 10 zombhede ezombhede zemibhede ezemibhede
Lớp 11 lombhede olombhede lwemibhede olwemibhede
Lớp 14 bombhede obombhede bemibhede obemibhede
Lớp 15 kombhede okombhede kwemibhede okwemibhede
Lớp 17 kombhede okombhede kwemibhede okwemibhede

Tham khảo[sửa]