vedgå

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Na Uy[sửa]

Động từ[sửa]

  Dạng
Nguyên mẫu å vedgå
Hiện tại chỉ ngôi vedgår
Quá khứ vedgikk
Động tính từ quá khứ vedgått
Động tính từ hiện tại

vedgå

  1. Nhìn nhận, công nhận, thú nhận.
    Hun vil ikke vedgå at hun er over 40 år.
    å vedgå drap

Tham khảo[sửa]