wij

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Hà Lan[sửa]

Đại từ chỉ ngôi
Dạng bớt
Chủ ngữ wij we
Bổ ngữ trực tiếp ons ons
Bổ ngữ gián tiếp ons ons
Đại từ sở hữu
Không biến Biến
ons onze

Đại từ nhân xưng[sửa]

wij

  1. chúng tôi, chúng ta, chúng mình; đại từ chỉ ngôi của ngôi thứ nhất số nhiều
  2. (từ cổ) trẫm
  3. (khí nói với trẻ con) mày
    Daar komen we niet aan!
    Đừng nghịch cái đó!

Từ liên hệ[sửa]

ik