zingen

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Hà Lan[sửa]

Biến ngôi
Vô định
zingen
Thời hiện tại
Số ít Số nhiều
ik zing wij(we)/... zingen
jij(je)/u zingt
zing jij (je)
hij/zij/... zingt
Thời quá khứ
Số ít Số nhiều
ik/jij/... zong wij(we)/... zongen
Động tính từ quá khứ Động tính từ hiện tại
(hij heeft) gezongen zingend
Lối mệnh lệnh Lối cầu khẩn
zing ik/jij/... zinge
Dạng địa phương/cổ
Hiện tại Quá khứ
gij(ge) zingt gij(ge) zong

Động từ[sửa]

zingen (quá khứ zong, động tính từ quá khứ gezongen)

  1. hát: làm âm nhạc bằng giọng người

Từ dẫn xuất[sửa]

gezangen, bezingen