Trang bị khóa

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Danh sách này liệt kê các trang hiện đang bị khóa. Xem danh sách các tên trang bị khóa không được phép tạo tại Tên trang bị khóa.

Trang bị khóa
Trang đầuTrang trướcTrang sauTrang cuối
Thời gian Trang Hết hạn Người dùng khóa Chế độ khóa Lý do
Không rõ Thành viên:CommonsDelinker/summary-I18n101 byte vô hạn Người dùng không rõ hạn chế sửa đổi
Không rõ Thành viên:CommonsDelinker/replace-I18n61 byte vô hạn Người dùng không rõ hạn chế sửa đổi
Không rõ w/index.php37 byte vô hạn Người dùng không rõ khóa hẳn
Không rõ Wiktionary:Guestbook for non-Vietnamese speakers2.605 byte vô hạn Người dùng không rõ hạn chế sửa đổi
Không rõ w/w/index.php37 byte vô hạn Người dùng không rõ hạn chế sửa đổi
Không rõ Bản mẫu:VieIPA2.265 byte vô hạn Người dùng không rõ hạn chế sửa đổi
Không rõ Bản mẫu:tiếng167 byte vô hạn Người dùng không rõ khóa hẳn
Không rõ Wiktionary:Nguyên văn Giấy phép Tài liệu Tự do GNU23.760 byte vô hạn Người dùng không rõ hạn chế sửa đổi
Không rõ Bản mẫu:isValidPageName109 byte vô hạn Người dùng không rõ hạn chế sửa đổi
Không rõ Bản mẫu:All messages131.184 byte vô hạn Người dùng không rõ khóa hẳn
Không rõ nhe'enga24 byte vô hạn Người dùng không rõ khóa hẳn
Không rõ Tập tin:Hình nền Trang Chính.jpg442 byte vô hạn Người dùng không rõ hạn chế sửa đổi
Không rõ Bản mẫu:Thay đổi gần đây10.636 byte vô hạn Người dùng không rõ hạn chế sửa đổi
Không rõ Bản mẫu:IPA1.253 byte vô hạn Người dùng không rõ hạn chế sửa đổi
Không rõ Wiktionary:Cộng đồng9.690 byte vô hạn Người dùng không rõ hạn chế sửa đổi
Không rõ Thành viên:Unpear/Kí373 byte vô hạn Người dùng không rõ hạn chế sửa đổi
Không rõ lồn4.104 byte vô hạn Người dùng không rõ hạn chế sửa đổi
Không rõ Thành viên:Mercy19 byte vô hạn Người dùng không rõ hạn chế sửa đổi
Không rõ Tập tin:Wiki.png858 byte vô hạn Người dùng không rõ khóa hẳn
Không rõ Wiktionary:Liên lạc2.057 byte vô hạn Người dùng không rõ khóa hẳn
Không rõ són599 byte vô hạn Người dùng không rõ hạn chế sửa đổi
Không rõ Bản mẫu:-adj-165 byte vô hạn Người dùng không rõ hạn chế sửa đổi
Không rõ Bản mẫu:-vie-264 byte vô hạn Người dùng không rõ hạn chế sửa đổi
Không rõ Bản mẫu:-eng-255 byte vô hạn Người dùng không rõ hạn chế sửa đổi
Không rõ Bản mẫu:-fra-261 byte vô hạn Người dùng không rõ hạn chế sửa đổi
Không rõ Bản mẫu:-noun-161 byte vô hạn Người dùng không rõ hạn chế sửa đổi
Không rõ Bản mẫu:-verb-164 byte vô hạn Người dùng không rõ hạn chế sửa đổi
Không rõ Bản mẫu:-adv-162 byte vô hạn Người dùng không rõ hạn chế sửa đổi
Không rõ Bản mẫu:-pron-97 byte vô hạn Người dùng không rõ hạn chế sửa đổi
Không rõ Bản mẫu:-ref-94 byte vô hạn Người dùng không rõ hạn chế sửa đổi
Không rõ Bản mẫu:-trans-98 byte vô hạn Người dùng không rõ hạn chế sửa đổi
Không rõ Bản mẫu:R:FVDP444 byte vô hạn Người dùng không rõ hạn chế sửa đổi
Không rõ Bản mẫu:vie-pron189 byte vô hạn Người dùng không rõ hạn chế sửa đổi
Không rõ Bản mẫu:-rus-255 byte vô hạn Người dùng không rõ hạn chế sửa đổi
Không rõ Bản mẫu:-nor-261 byte vô hạn Người dùng không rõ hạn chế sửa đổi
Không rõ Bản mẫu:-cmn-295 byte vô hạn Người dùng không rõ hạn chế sửa đổi
Không rõ Bản mẫu:eng173 byte vô hạn Người dùng không rõ hạn chế sửa đổi
Không rõ Bản mẫu:spa209 byte vô hạn Người dùng không rõ hạn chế sửa đổi
Không rõ Bản mẫu:đầu140 byte vô hạn Người dùng không rõ hạn chế sửa đổi
Không rõ Bản mẫu:giữa38 byte vô hạn Người dùng không rõ hạn chế sửa đổi
Không rõ Bản mẫu:cuối82 byte vô hạn Người dùng không rõ hạn chế sửa đổi
Không rõ Bản mẫu:-info-416 byte vô hạn Người dùng không rõ hạn chế sửa đổi
Không rõ Bản mẫu:-paro-212 byte vô hạn Người dùng không rõ hạn chế sửa đổi
Không rõ Bản mẫu:-nôm-378 byte vô hạn Người dùng không rõ hạn chế sửa đổi
Không rõ Bản mẫu:-vie-n-372 byte vô hạn Người dùng không rõ hạn chế sửa đổi
Không rõ Bản mẫu:-rel-96 byte vô hạn Người dùng không rõ hạn chế sửa đổi
Không rõ Bản mẫu:-syn-98 byte vô hạn Người dùng không rõ hạn chế sửa đổi
Không rõ Bản mẫu:R:WinVNKey:Lê Sơn Thanh388 byte vô hạn Người dùng không rõ hạn chế sửa đổi
Không rõ Bản mẫu:bgclr106 byte vô hạn Người dùng không rõ hạn chế sửa đổi
Không rõ Bản mẫu:bottom32 byte vô hạn Người dùng không rõ hạn chế sửa đổi
Trang đầuTrang trướcTrang sauTrang cuối