более

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Nga[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Phó từ[sửa]

более

 1. Xem больше
  всё более и более — càng ngày càng tăng, càng ngày càng nhiều, mỗi lúc một nhiều hơn
 2. (служит для образования сравнит. ст. )... hơn.
  более красивый — đẹp hơn
  более спокойно — [một cách] bình tĩnh hơn
  более или менее — ít nhiều, có phần nào, tương đối
  не более — [и] не менее как... — chính là...
  более того — hơn nữa, hơn thế nữa, thêm vào đó, ngoài ra
  тем более, что... — nhất là, hơn nữa...

Tham khảo[sửa]